رویدادهای مدرسه

پیش ثبت نام


خلاصه :

آغاز فرآیند پیش ثبت نام از طریق لینک زیر    

پیش ثبت نام آغاز شد:

https://sobhansch.ir/new/frontend/web/registerstudent/fullregister

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران