خبر مهم به سامانه خوش آمدید
شنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

اخبار مجتمع مقطع

بیشتر

 برگزاری آزمون جامع گزینه دو پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم
۳۶
۰
۰
۲ ماه پیش
رویدادهای مدرسه

برگزاری آزمون جامع گزینه دو پایه های دهم، یازدهم ...

🔗گزارش تصویری از برگزاری آزمون جامع گزینه دو پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم

برگزاری اردو تفریحی، ورزشی چمن مصنوعی و استخر پایه های دهم و یازدهم
۴۷
۰
۰
۲ ماه پیش
رویدادهای مدرسه

برگزاری اردو تفریحی، ورزشی چمن مصنوعی و استخر پایه های ...

🔗گزارش تصویری از اردو تفریحی، ورزشی چمن مصنوعی و استخر پایه های دهم و یازدهم

 برگزاری مسابقه کتابخوانی پدر،عشق و پسر
۲۲
۰
۰
۲ ماه پیش
رویدادهای مدرسه

برگزاری مسابقه کتابخوانی پدر،عشق و پسر

🔗گزارش تصویری از برگزاری مسابقه کتابخوانی پدر،عشق و پسر

برگزاری جامع گزینه دو ویژه پایه های دهم و یازدهم رشته های ریاضی و تجربی و انسانی
۲۴
۰
۰
۲ ماه پیش
رویدادهای مدرسه

برگزاری جامع گزینه دو ویژه پایه های دهم و یازدهم ...

🔗گزارش تصویری از برگزاری جامع گزینه دو ویژه پایه های دهم و یازدهم رشته های ریاضی و تجربی و انسانی

برگزاری اردوی مطالعاتی اردیبهشت ماه ویژه پایه های دهم و یازدهم با هدف جمع بندی مطالب آموزشی نیم سال دوم تحصیلی
۳۹
۰
۰
۲ ماه پیش
رویدادهای مدرسه

برگزاری اردوی مطالعاتی اردیبهشت ماه ویژه پایه های دهم و ...

🔗گزارش تصویری از برگزاری اردوی مطالعاتی اردیبهشت ماه ویژه پایه های دهم و یازدهم با هدف جمع بندی مطال

دیگر مطالب ویژه مقطع

بیشتر

پسران